Article | Community

Kan udfordringsbaseret innovation være nøglen til fremtidens sundhedsvæsen?

Vores sundhedsvæsen står overfor opgaver i fremtiden, som kræver løsninger, vi endnu ikke har på lager. Faktisk ved vi slet ikke endnu, hvilke løsninger vi har brug for. Det gør, at det kan være svært for både hospitaler og virksomheder at involvere sig i de traditionelle udbudsprocesser.

Initiativet til at arbejde med udfordringsbaseret innovation udspringer af en fælles vision blandt partnere i Health Innovation Aarhus. Alle er enige om, at det er nødvendigt med et tværsektorielt samarbejde – for ingen kan løse sundhedsvæsnets udfordringer alene.

Og udfordringer er der nok af. Så det handler i første omgang om at definere dem tydeligt og derefter udforske potentialer, ressourcer og muligheder for at løse dem gennem innovation.

I virkeligheden er formålet simpelt: Vi skal sikre os, at vi også har et verdensklasse sundhedsvæsen i fremtiden. Men vejen derhen er kompleks og i dette tilfælde endnu ukendt. Og det kræver tillid, tålmodighed og struktur, når vi skal træde stien sammen. Heldigvis har vi en lang tradition for tværsektorielt samarbejde i vores del af landet, som vi kan trække på. Det bliver en fordel i dette arbejde, mener Thomas Larsen, der er Lægefaglig Koncerndirektør i Region Midtjylland:

- I Region Midtjylland har vi en opgave i transformationen af vores sundhedsvæsen. Et af redskaberne til det er innovation. Vores håb med samarbejdet er, at vi gennem stærke partnerskaber mellem den offentlige og private sektor kan bidrage til transformationen. Derfor ser vi nu konkret på de særligt store udfordringer, der går på tværs af den primære og sekundære sektor. Og så vil vi gerne vise omverdenen, hvilke muskler vi har i det midtjyske - for vi er sværvægtere, når det kommer til samarbejde, siger Thomas Larsen.

Identificering af udfordringer

Indtil nu har hospitalerne og stabsfunktionerne i Region Midtjylland arbejdet på at identificere nogle af hospitalernes centrale udfordringer. De handler både om økonomi, mange ambulante besøg og en stigende mangel på medarbejdere. Nu foregår der så et arbejde med at formulere udfordringerne, så de også giver mening for private virksomheder. Til det har vi søgt rådslagning hos et par af virksomhederne fra HIA.

I det videre arbejde med at udforske udfordringer inviteres alle HIA-partnere med ind til bordet. En præmis for at deltage er, at det til at starte med handler om at tænke og udvikle sammen – og ikke om salg. Der kan naturligvis komme partnerskaber ud af det på den længere bane. Men fordi vi ikke kender løsningerne på udfordringerne endnu, skal man kunne blive i 'redekassen' sammen med de andre for en stund. For også andre skal med i samtalerne – civilsamfund, patienter, klinikere osv.

Også Aarhus Kommune er en del af arbejdet, og der vil ligeledes blive formuleret udfordringer fra den primære sektor.

Også en vigtig sag for politikere

Det tætte samarbejde mellem regionen, virksomhederne og det øvrige økosystem er helt essentielt for at kunne udvikle gode sundhedsløsninger. Derfor er det også på radaren hos Region Midtjyllands politikere. Og ikke mindst hos regionsrådsformand Anders Kühnau som - også på et nationalt niveau - spiller en central rolle i at fremme innovationsdagsordenen og som advokerer for et tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Regionsrådets udvalg for Udvikling, Bæredygtighed, Teknologi og Anlæg (UBTA) drøftede vigtigheden af politisk involvering i arbejdet med innovation tilbage i januar, hvor de var inviteret til rundbordssamtale med HIA-partnere på Aarhus Universitetshospital. Til det siger udvalgsformand Henrik Gottlieb Hansen (S):

- Som politikere kan vi være med til at nedbryde barrierer omkring hospitalers samarbejde med virksomheder, og vi kan være med til at sætte nogle politiske mål. Vi har brug for mere virksomhedssamarbejde, hvis vi skal lykkes med at levere sundhed i de kommende år med den udvikling, der sker med væsentlig flere ældre og behovet for arbejdskraft. Vi har og får store udfordringer og dermed behov for nogle løsninger, vi slet ikke kender endnu. Dem har vi brug for at kunne drøfte med virksomheder, inden der overhovedet er en idé til et produkt.

Hvad bliver processen - og hvordan kan du bidrage?

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi arbejder med udfordringsbaseret innovation? Så skal du komme til vores netværksevent den 14. august på Aarhus Universitet. Udover at netværke giver vi en status på, hvad der er sket i HIA det seneste år og herunder også arbejdet med de store udfordringer. Ellers skal du væbne dig med en smule tålmodighed og vente på, at vi lukker mere op for processen til efteråret. Her vil HIA-partnere blandt andet blive inviteret til en række workshops med fokus på at udfolde udfordringerne. Alt sammen mens vi er i redekassen, naturligvis.

… Mere om det senere.